پویش مردمی یک وعده با علی

امسال به اتفاق خیرین محترم مرکزنیکوکاری و جمعیت جهادی و مردم نهاد جهادگران جوان توانستیم 50 بسته معیشتی و 1000 اطعام غدیر و همچنین وام علوی برای 5 نفر به مبلغ 50 میلیون تومان از محل صندوق قرض الحسنه مردمی شهید جرکانی در روز غدیر بین محرومین دهستان کرارج (روستاهای کبجوان. دشتی . حیدرآباد . گلستانه توزیع کنیم

 


پویش ملی درخت یاری (جمعیت درخت یاران)

سجاد باقری عضو شورای مرکزی جمعیت درخت یاران، درباره نحوه تشکیل این جمعیت گفت: جمعیت درخت یاران محصول تلفیق حرکت های جهادی و اندیشکده ای در حوزه هایی زیستی می باشد که هسته اولیه آن را اندیشکده تهدیدات زیستی آتی و جمعیت جهادگران جوان بنیان نهاده اند و بتدریج با طرح مسائل خود در میان گروه های جهادی و مردمی، شبکه از گروه های مردمی و زیست محیطی را با خود همراه نموده اند که بازوهای اصلی جمعیت درخت یاران را حاصل نموده اند. گفتمان کاشت درختان مثمر و بومی که هم اکنون تحت عنوان پویش ملی درخت یاری در کشور در حال اجرایی شدن است حاصل تلفیق این کار اندیشکده ای و جهادی است که گام های اولیه خود برای تبدیل شدن به نهضتی مردمی را در حال پیمودن است.
نگاه درجه دو به محیط زیست در طی سالیان گذشته آسیب های فراوانی را به زیست بوم ایران وارد نموده است که سرعت بیابان زایی بیش از حد، معضل گرد و غبار و فرونشست زمین در کشور ایران که در صدر فرونشست ها در جهان قرار دارد نمونه هایی از بی توجهی به محیط زیست کشور ج.ا.ا است که افزایش پوشش گیاهی و سطح زیر کشت درختان مثمر و بومی حلقه ای از فعالیت های لازم برای احیا زیست بوم ایران است.
وی افزود: با توجه به ابعاد معیشتی پویش ملی درخت یاری، میزان تولیدات باغی ما در افق 1404 باید دو برابر میزان فعلی باید باشد که ما قصد داریم علاوه بر فرایند محرومعیت زدایی و توانمند سازی زمینه ساز توسعه کشاورزی در کشور را نیز فراهم آوریم.
در ابعاد زیست محیطی جمعیت درخت یاران قصد دارد با ارتقاء سرانه فضای سبز در مناطق شهری و حاشیه شهر که با کمبود سرانه فضای سبز مواجه هستند زمینه های لازم برای عدالت بخشی برای ارائه خدمات اجتماعی برای جوامع کم برخوردار را حاصل نماید.
باقری در خصوص گروه های جهادی که با این پویش همکاری خواهند داشت گفت: ما در نظر داریم در سال اول، به هشتاد گروه جهادی که به طور تخصصی در حوزه درخت کاری فعالیت می کنند دست یابیم که سهم هر استان دو تا سه گروه جهادی خواهد بود. این گروه ها با بسته های آموزشی مقدماتی توجیه شده و آماده اجرای مرحله اول، یعنی کاشت نهال می شوند. در پایان این مرحله از طرح، گروه های جهادی وارد آموزش های جامع تر و جدی تری خواهند شد که جمعیت درخت یاران را برای حرکت بسمت کاشت پنج میلیون نهال در سال 1400 یاری خواهند نمود.

*** پویش ملی درخت یاری (جمعیت درخت یاران ) ***


جهادگران سلامت در خیابان رباط اصفهان

جهادگران سلامت 12 بهمن 99 در پایگاه 14 معصوم  خیابان رباط  خیابان شهید شیرانی اصفهان ویزیت رایگان انجام دادند