نهمین دوره کلاس های فنون رزمی

باز هم به لطف ایزد منان نهمین دوره از کلاس های فنون های رزمی و دفاع شخصی برگزار شد
و اینجا پایان دوره مقدماتی فنون های رزمی بود
و بچه های این دوره خود را برای دریافت کمربند سبز آماده میکنند