درباره ما

جهاد گران جوان

از زمان تاسیس در سال 1395 با استعانت از خداوند متعال برای احیای سنت حسنه ی محرومیت زدایی و عدالت گستری که در سال های پس از انقلاب مرسوم شد ، شروع به فعالیت نمود

عرصه ها

در این مدت و پس از گذشت 5 سال، همت جهادگران جوان و عنایت و توجه خاص مقام معظم رهبری و یاری خیرین گرامی منتج به فعالیت در عرصه های کسب و کار - محیط زیست - بهداشت و درمان - ورزش - آموزش - نشاط و سرگرمی - عمرانی و گردشگری شده است

انتخاب منطقه هدف

در این مسیر با توجه به لزوم تمرکز فعالیت ها برای اثر بخشی در بک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه استان اصفهان منطقه هدف قرار گرفت

آدرس

اصفهان – روستای دشتی – روبه روی مسجد باستانی 

jahadgaranejavan@Gmail.com

Tel: 03138683427