جهاد یعنی یک حرکت جوشیده‌ی از اعتقاد و باور قلبی و ایمان و به کارگیری توانایی‌ ها ؛

اگر چنانچه‌ آن ایمان وجود  دارد، آن باور قلبی وجود دارد ، پس این کار حد نهایی ندارد ؛

چون توانایی‌ها حدّ نهایی ندارند ؛ توانایی‌ های انسان واقعاً هیچ حدی ندارد ، اندازه ندارد.

دل شما ، روح شما ، ذهن شما ، مغز شما توانایی فوق‌العاده‌ای دارد ؛ یعنی مثل این کارهایی که کرده‌اید .

حضرت آیت الله خامنه‌ای

حوزه های فعالیت جهادگران جوان

از اول انقلاب تا حالا، هر جا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع کردیم و حرکتمان حرکت جهادی بود، ما در آنجا پیروز شدیم.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  ۱۳۹۲/۱۲/۱۵

جهادگران جوان

بنیان گذاران و موسسین